Обучение по Първа Долекарска Помощ на Работното Място
БЧК, НУЛЦ на БЧК, НУЛЦ, Лозен
15896
page-template-default,page,page-id-15896,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Обучение по Първа Долекарска Помощ на Работното Място

Националният учебен център на БЧК е специализирано учебно заведение, лицензирано от Националната агенция за професионално образование и обучение.
Програмите за обучение и лекторите на Центъра периодично се сертифицират за качество от Европейския референтен център по Първа помощ в Париж, Франция /EFAC/.
Методите, формите и средствата на обучение са съобразени и отговарят на европейските изисквания и стандарти. Основно внимание при тези обучения се отделя за формиране у обучаемите на практически навици и умения за действия в извънредни ситуации.
Удостоверенията издавани от Националния учебен център на БЧК се признават във всички европейски страни. Продължителност на стандартен курс по ПДП е 8 учебни часа.
Предлагаме обучението да се проведе за група до 15 души по програма, разработена в зависимост от рисковете на работната среда на посочен от Вас адрес, или в НУЛЦ на БЧК с адрес с. Лозен, ул. „Половраг“ 31. Датата се съгласуват минимум 10 работни дни преди обучението.
Предлагаме обученията да се проведат за групи до 15 души по програма, разработена в зависимост от рисковете на работната среда на посочен от Вас адрес, или в НУЛЦ на БЧК с адрес с. Лозен, ул. „Половраг“ 31. Датите се съгласуват минимум 10 работни дни преди обученията.
За преминалите обучение ще се издадат удостоверения на Европейският референтен център по първа помощ валидни на цялата територията на ЕС.
Цената на обучението за група на български език е 750 лева, на английски език е 850 лева, тя е определена от Националния съвет на БЧК. В цената е включено осигуряване на квалифициран лектор, както и необходимото учебно медико – санитарно имущество.

Програма

 • Понятие за първа долекарска помощ.
 • Спасителна верига. Елементи. Общ план за подход към пострадали хора.
 • Осигуряване безопасност /лична, на оказващите ПДП и на околните/.
 • Реакции по време на животозастрашаващи инциденти /ПТП, токов удар, падания и т.н./и бедствия /пожар,
  земетресение, гръмотевични бури/.
 • Техники за преместване на пострадал на безопасно място.
 • Оценка състоянието на пострадалия/те, вида и обема на медицинската помощ от която се нуждаят.
 • Оповестяване за инцидента: телефона за спешна помощ 112 /работа с тел. 112/
 • Основни жизнени показатели /съзнание, дишане, сърдечна дейност/:
 • Пострадал в безсъзнание, причини и признаци /черепно мозъчни травми/. Обездвижване.
 • Дихателна система. Механизъм на дишането. Остри нарушения на дишането. Запушване на дихателните
  пътища. Мерки. Техника за осигуряване на свободни дихателни пътища.
 • Сърдечно съдова система /пулс, точки за измерване, кръвоносна система/.
 • Странично стабилно положение /работа в екип/.
 • Клинична и биологична смърт.. Кардио-пулмонална ресусцитация /СПР/ при възрастни и деца.
 • Особености. Техника на съживяването. Подготовка на пострадалия за обдишване “уста в уста”, “уста в нос и
  с “ /Работа с манекен/.
 • Задавяне. Техники. Маньовър на Хаймлих.
 • Шок. Разпознаване и поведение при шокови състояния. Видове шокови състояния и първа помощ.
 • Противошокова поза.
 • Анафилактичен шок.
 • Рани. Видове кръвотечения /вътрешно и външно/ – артериално, венозно, капилярно и паренхиматозно.
 • Кръвотечения и кръвоспиране: покривна, стягаща и тампонираща превръзка. Ръчно /мануално/
  кръвоспиране. Използване на стандартни и подръчни средства за кръвоспиране. Oбработка на рани /
  бинт, триъгълни кърпи/. Първа помощ при попадане на чуждо тяло в пострадалия.
 • Първа помощ при попадане на чуждо тяло в окото.
 • Термични и химични травми /киселини и основи/. Изгаряния и измръзвания. Видове, степени и първа
  помощ.
 • Травми на опорно – двигателния апарат:
  – Навяхвания, изкълчвания и счупване на кости.
  – Травми на главата и гръбначния стълб. Разпознаване, опасности.
  – Шиниране със стандартни и нестандартни средства.
  – Синдрома на смачканите тъкани /”кръш синдром”/.
 • Поведение при най-често срещани медицински спешностти – сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, топлинен и
  слънчев удар, обезводняване, епилепсия, хистерия, , хипогликемия, дехидратация, алергични реакции,
 • Отравяния /химически, хранителни/.
 • Ухапвания /насекоми, животни/.
 • Първа психологическа помощ.
Практическо упражнение (ситуационни упражнения)
– индивидуални – работа на манекен, обработка на рани и др.
– групови – разработка на алгоритми, преместване на пострадал и др.