Обучение за деца по първа помощ
БЧК, НУЛЦ на БЧК, НУЛЦ, Лозен
15915
page-template-default,page,page-id-15915,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Обучение за деца по първа помощ

П рограмите за обучение и лекторите на Центъра периодично се сертифицират за качество от Европейския референтен център по Първа помощ в Париж, Франция /EFAC/.
Методите, формите и средствата на обучение са съобразени и отговарят на европейските изисквания и стандарти. Основно внимание при тези обучения се отделя за формиране у обучаемите на практически навици и умения за действия в извънредни ситуации.
Удостоверенията издавани от Националния учебен център на БЧК се признават във всички европейски страни. Продължителност на стандартен курс по ПДП е 8 учебни часа.

Обучението се провежда за група до 15 души по програма, разработена в зависимост от рисковете на работната среда на посочен от Вас адрес, или в НУЛЦ на БЧК с адрес с. Лозен, ул. „Половраг“ 31. Датата се съгласуват минимум 10 работни дни преди обучението.

За преминалите обучение ще се издадат удостоверения на Европейският референтен център по първа помощ валидни на цялата територията на ЕС.

При провеждане на обучения при Вас е необходимо да осигурите зала с достатъчно пространство за практически упражнения.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ НА ДЕЦА ДО 8 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Общо 8 часа

1 Създаване на безопасни условия за отглеждане на деца. Превенция на травми и злополуки. – 1 ч.
2 Запознаване със ситуация \оглед, проверка на основните жизнени функции, преглед и позициониране на пострадало дете\.   – 1 ч.
3 Внезапни състояния. Кардио-пулмонанална ресусцитация. – 1 ч.
4 Рани. Кръвотечение и шок. – 1 ч.
5 Травми на главата и гръбначния стълб. Фрактури, луксации и наранявания на меките тъкани. – 1 ч.
6 Ухапвания и ужилвания. Отравяния. 1 ч.
7 Термични травми. 1 ч.
8 Най често срещаните заболявания в детската възраст. – 1 ч.